Thứ hai, ngày 16/12/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đối với giáo viên tiểu học tại trường TH Tràng An

Thứ ba, ngày 17/12/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đối với giáo viên tiểu học tại trường TH Quyết Thắng

Thứ tư, ngày 18/12/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đối với giáo viên tiểu học tại trường TH Vĩnh Khê

Thứ năm, ngày 19/12/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đối với giáo viên tiểu học tại trường TH Yên Thọ

Thứ sáu, ngày 20/12/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đối với giáo viên tiểu học tại trường TH Hồng Thái Tây

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 15 / 12 / 2019