Tài nguyên
../document-library/doc Nuôi Hươu sao lấy nhung
Số hiệu: 04
Tác giả: datviet.vn
Trích yếu:

Trong nhóm hươu, nai ở Việt Nam bao gồm 3 loài là: Nai đen, hươu sao và hươu cà tong. Trong đó, hươu sao được nuôi nhiều nhất. Nó chỉ phân bố ở miền Bắc và miền Trung.

Kích thước: 122,5k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 6611
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
Lời bình